Deretter er det Ytrebygda bydelsstyre som skal henges ut og harseleres med. Enhver antydning til saklig referat om hva som faktisk ble debattert og vedtatt, er helt fraværende. Til og med det fremmøtte publikum får sitt pass påskrevet; de var ifølge Kari Pedersen ikledd pene hatter og saggebukser.

Jeg observerte ingen av delene, men jeg må innrømme at jeg heller ikke så særlig nøye etter. Så kom turen til den ene etter den andre av bydelsstyrets medlemmer hvorav undertegnede visstnok sto for det mest tåpelige innlegget, det var visst noe om en eik ...

Ja, Kari, det var om en eik, og saken har en forhistorie som du kunne ha fått hvis du hadde tatt bryet med å spørre. Det er store utbyggingsprosjekter på gang i Ytrebygda, og området endrer seg raskt. Det er derfor tverrpolitisk enighet om at vi ikke må rasere alt, men ta noe av det gamle med oss inn i den nye tid.

En av disse gamle tingene er en stor og staselig eik som nok er mellom 300 til 400 år gammel, og som inntil nylig var sunn og frisk. Utbyggeren av «Radialen» ble derfor pålagt å innpasse denne eiken i sine planer. Men denne utbyggeren er jo som utbyggere flest mest interessert i penger, og nevnte eik ville nok lagt beslag på mange dyrebare kvadratmeter, utbyggeren har derfor gjort sitt ytterste for å ta livet av treet, hvilket han nå har klart.

Derfor dette initiativ fra meg slik at han ikke slapp fra forseelsen uten reaksjoner. Hvem er så disse foraktelige politikerkrypene som har gjort seg fortjent til all denne intense forakten? Jo, Kari, det er faktisk helt alminnelige mennesker som bruker en del av sin fritid og sitt overskudd i håp om å påvirke utviklingen av lokalsamfunnet i positiv retning. Etter ulønnet å ha arbeidet med politikk og partiarbeid i en årrekke, er noen av oss blitt ut-pekt til å være medlemmer av et bydelsstyre. For dette mottar vi årlig den svimlende sum av kr 15.000 når kommuneskatt, statsskatt, toppskatt og partiskatt er fratrukket, sitter vi igjen med ca. kr 500 netto pr. måned.

For denne summen forventes det at vi månedlig leser og setter oss inn i 100–200 sider saksdokumenter, leser tilsendte planer og utredninger, deltar på befaringer og seminarer samt selvfølgelig deltar på møtene i bydelsstyret. Netto timelønn blir derfor mellom kr 30 og kr 40, så det er neppe pengebegjær som driver oss.

Jeg synes derfor at det er trist at slike lettvinte og uvitende journalister som Kari Pedersen får fast spalteplass i «Vestlan-dets Storavis». Hva ønsker avisen å oppnå med dette? Vil BT helst at alle lokalpolitikere går lei og trekker seg fra politisk arbeid? Dette er dessverre i ferd med å bli en realitet allerede, hvem eller hva vil så BT ha i stedet? Skal journalistene overta, de vil nok være svært effektive da de åpenbart med et øyekast kan avgjøre om en sak er viktig eller ikke uten å ta bryet med å sette seg inn den.

Jeg vil til slutt nevne at utsendinger fra BT heldigvis er sjeldne gjester på møtene våre i Ytrebygda, som andre åtseldyr dukker de helst opp når de lukter at det kan bli kamp om en sak og de håper å fråtse i saftige detaljer. Fanaposten derimot møter trofast opp på hvert eneste møte og refererer redelig og nøyaktig uten å «vinkle» i noen retning. Min oppfordring til BT blir derfor: Les Fanaposten og lær!

SVEIN HAUKELAND