Utålmodige bergenspolitikere står i kø med idéer og forslag om å stenge Bryggen som strakstiltak ý enten i helgene, for sommersesongene eller rett og slett.At SV og Tom Skauge går så langt som også å forfekte at Skansetunnelen droppes, er kanskje ikke så uventet. At Bergens Tidende i sin leder for 01.08. forfekter dette ytterliggående SV-standpunkt, er imidlertid i høyeste grad uventet. Næringslivet får notere seg at deres avis mener at tilgjengeligheten til BryggenýVågsbunnen-området skal ordnes med en stengt Bryggen, ingen Skansetunnel og ingen parkeringsanlegg.Stengning av Bryggen under Cutty Sark i år er kun et eksempel på hvordan en stengning fungerer i godt sommervær under stor folkefest i den tyngste ferietid i Bergen. Ikke hvordan en stengning vil fungere i hverdagens regntunge høst og vinter!I næringslivet har vi trodd på at det brede politiske flertall i Bergen kommune sto fast på de grundige analyser om tilgjengelighet og trafikkregulering som er nedfelt i Strategisk Sentrumsplan og i Bergensprogrammet. Der det klart og tydelig står at Skansetunnelen og parkeringsanlegg gjennomføres før de tunge, trafikkrestriktive tiltak kommer.Nå er det skapt usikkerhet om hva man mener. Og de som skal drive næringsvirksomhet og investere skyr usikkerhet. Derfor forventer vi at byråd Tom Knudsen m.fl. nå oppklarer og presiserer. Og er tydelige.Eller er Bergens-politikken bare «en festival verd»?Av Olav Munch,styreformann i Bergen Næringsråd