Av Gert Kroken,

interessepolitisk talsmann, Vestlandske Blindeforbund

Ap, Sp, KrF og Venstre skviser de tyngste brukerne ut av den fylkeskommunale transportordningen for funksjonshemmede. Det er bedre at blinde og svaksynte samt rullestolbrukere sitter hjemme, slik at flere «lettere brukere» kan få nyte godt av ordningen. Dette bør nå være klart etter vedtaket i fylkesutvalget den 21. d.m.

Ovennevnte partier var i Komité for miljø og samferdsel rørende enige om at ordningen skulle videreføres ifølge dagens modell og med samme kostnadsramme. Man trakk derfor et lettelsens sukk etter å ha fryktet for at transportordningen skulle raseres, slik fylkesrådmannen hadde gått inn for. Imidlertid har de samme partiene snudd totalt i fylkesutvalget. Noe som bare kan tolkes som et tillitsbrudd og et svik mot de tunge grupper av funksjonshemmede.

Vi går mot et valgår, og man bør merke seg at for disse partiene er det langt mellom ord og handling når det gjelder en svak gruppe. Dette handler dels om penger, for det legges nå opp til reduksjon av rammen som blir gitt til transportordningen. Men det dreier seg mer om at de som trenger det mest skal ut i kulden, til fordel for et større antall med litt enklere behov, som nå skal få komme inn i ordningen. Med andre ord blir de som trenger det mest ofret til fordel for flere, men bedre stilte.

Så til grunnstønaden. Dette har jo vært den unnskyldning nevnte partier har klamret seg til som begrunnelse, etter det som må oppfattes som en famøs saksutredning fra fylkesrådmannen. Her skal det sies at grunnstønad har eksistert i folketrygden siden 1970-tallet. Det er først i 2002 ved inngangen til det «Europeiske år for funksjonshemmede» man vil bruke grunnstønaden til å frata de tyngste brukerne transportordningen. For blinde og svaksynte skal grunnstønad dekke ekstrautgifter innen fire eller fem (avhengig av førerhund) områder. Vanligvis får denne gruppen 533 eller 814 kroner pr. måned. Det tilsier ca. 200 kroner til transport i måneden. For dette beløpet kunne man altså komme seg inn til fylkesutvalgets møte med drosje, for å demonstrere mot vedtaket, men måtte bli der til neste måneds utbetaling før man kunne reise hjem.

Derfor en blomst til Ap, Sp, Venstre og KrF, med ønske om en aktiv og hyggelig førjulstid for dere alle! Jeg blir dessverre mye hjemme!