KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no

To til tre millioner dyrere blir ambulanseberedskapen i Hordaland etter tirsdagens gjennomgang i helsekomiteen. Det endelige vedtaket gjør fylkestinget i juni, men ettersom tirsdagens påplussinger ble gjort så å si enstemmig, er det grunn til å tro at dette blir det endelige resultatet.

Flere justeringer * I byer og tettsteder skal kravet til responstid settes til 12 minutter, ikke 25 minutter, som planen la opp til. Bare Sp gikk mot dette.

  • Arna får stasjonert ambulanse, samtidig som en ambulanse flyttes fra Trengereid til Samnanger.
  • Masfjorden får likevel beholde ambulansen.
  • Etne, ikke Ølen får ambulansen, men så lenge legevakten er åpen skal bilen stå i Ølen.
  • Søre Bømlo skal få en ambulanse, og på Tysnes blir ambulansen plassert på Malkenes, som opprinnelig foreslått. På Stord skal en ambulanse flyttes til Sagvåg for å korte avstanden til Fitjar.
  • I Hardanger blir ambulansen flyttet fra Gjermundshavn til Mundheim eller Omastrand. Politkkerne vil vurdere på nytt om ambulansen i Granvin kan flyttes til Ulvik.

I Bergen ønsker helsepolitikerne å legge opp til at Bergen Brannvesen også i fremtiden kan få kjøre ambulanse. Men brannvesenet må være innstilt på først å vinne anbudet.

Plusset på igjen Opprinnelig la ambulanseplanen opp til å kutte fra 52 til 38 ambulanser. Fylkesrådmannen lånte øre til de massive protestene og plusset på nesten ti i sin justerte plan. Politikerne har plusset på ytterligere tre. De årlige utgiftene til ambulanser blir nå over 130 millioner årlig, opp over 30 millioner i forhold til dagens ordning.

Saksordfører Are Tomasgard (Ap) føler likevel ikke at ambulanseplanen han la fram er plukket fra hverandre.

— Nei, jeg er glad for dagens resultat og mener det gir Hordaland en veldig bra ambulanseplan med vekt på bedre utstyr, bedre utdanning av mannskaper og raskere responstid.

Når det gjelder stasjonering av ambulansene, la vi opp til en A4-modell. Men geografien i Hordaland er ikke A4 og resultatet vi har fått, tar hensyn til det, sier Tomasgard til Bergens Tidendes nettutgave.