Og det ser ut til at den vil iverksette de fleste nødvendige tiltak selv om en halvering av antallet automater kanskje ikke er å kutte nok. Det viktigste behovet synes å være å beskytte barn og ungdom. Vi får heller leve med at politikerne anser det som ok at folk over 18 år spiller seg fra gård og grunn.

Likevel står ikke jubelen i taket. Politikerne har utvist grov unnlatelsessynd i automatsaken. Det er intet mindre enn en skandale at vedtaket ikke ble gjennomført for et par år siden. Om skandalen skyldes politikeres nære bånd til ideelle organisasjoner og påfallende bruk av eks-politikere i disse organisasjonenes ledelse, om det skyldes lobbyisters makt på bekostning av folkets, eller om det bare skyldes mangel på gangsyn og handlekraft, vet jeg ikke. Men jeg vet at å unnlate å gjøre noe disse årene har ført til økt politikerforakt flere steder. Dette er en forakt politikerne kanskje fortjener og i hvert fall bør ta til etterretning.

Det er fortsatt et par saker de har «glemt» for å bekjempe spillegalskap: Det blir annonsert uhemmet for vinnersjanser også i statlige lotterier der vinnersjansen er tilnærmet lik null. Forbrukerrådet har ikke fått medhold i at dette er villedende reklame eller at vinnersjanser må kreves oppgitt som «advarsel» hver gang spill annonseres eller gevinster kunngjøres. Men ikke bare det. NRK fungerer som spilleroppdretter i beste sendetid. Norsk Tipping bruker «uskyldige» tallspill med garanterte gevinster for å hekte nye spillere. Dette får de lov til av våre politikere.

Nå har politikerne en glitrende anledning til å vedta fullt reklameforbud for lotterier, slutt på spilleroppdrett i NRK, vekk med Lotto-trekning og gratisreklame på tv og krav om informasjon om odds ved kunngjøring av gevinster slik at folk ikke blir ført bak lyset som i dag.

REIDAR KAARBØ