Av Hilde Johansen

I dag i Hordaland er det over 10.000 arbeidsledige. Og stakkars deg hvis du er så uheldig å ha høyere utdanning! For kurstilbud fra Aetat er basert på gamle sannheter om at den generelle massen er uten utdannelse. Dette gjelder ikke lenger!

Er man så uheldig, som sagt, og har tatt en høyere utdannelse og er arbeidsledig, så har du ingen mulighet for å kunne oppdatere deg faglig — for ikke å snakke om vedlikeholde den kunnskapen du hadde før du ble arbeidsledig, og ikke minst å skaffe seg nødvendig tilleggskompetanse for å tilpasse seg endringer i arbeidsmarkedet. Du er bare der, og bare venter spent på hva du skal gjøre når du heller ikke lenger har arbeidsledighetstrygd. Dette skaper en tilleggsbelastning. Hvor lenge kan man beholde huset/leiligheten? Hva skal du si til gutten din, når du ikke har råd til å betale for fotballtreningen mer?

Kommer du til Aetats åpne løsning og håper på litt hjelp, så kan du være sikker på at det sitter en eller annen «service»-person fra Aetat der som roper gjennom lokalet «du måkje tro at du e' glupere enn meg!». Hæ? Jo takk, eh, jeg tror virkelig at du kan hjelpe meg. Du skjønner at du tilhører feil gruppe. I tillegg, når det er din tur og du rykker frem til skrivepulten, så skjønner du det. Her skal du med alle som tilhørere sitte og lire ut av deg detaljer om din personlige økonomi. Personlig du liksom, ikke nå lenger! «Ha, ha... Har du tjent så mykje? Ha, ha ... du gjør ikkje det lenger!»

Det er valgkamp, og jeg mener politikerne driver en fjollekampanje. De ser ikke hva som rører seg, og hvordan folkene som skal velge dem egentlig har det. De har tydeligvis, i god kommunal ånd, i fellesskap utelatt det som er vesentlig!

Så for min del, og sikkert for alle andre arbeidsledige sin del, så har vi neppe råd til å ta verken bybane eller buss!

Vennlig hilsen en frustrert og arbeidsledig.