Synd at det er fire år siden sist vi hadde tilsvarende aktiviteter.

Et av spørsmålene er vilkårene for gründerne i Bergen. Det vises til statistikker som få skjønner noe av. De styrende politikerne skryter og opposisjonen slår tilbake med at nå må vi få «fart på» Bergen. Men er det noen som har spurt gründerne hvordan de har lykkes?

Mange personer står på for å etablere et vitensenter i Bergen. Vitensenteret vil bl.a. tilby en interaktiv og spennende skoleundervisning og derigjennom motivere barn og ungdom til å bli interessert og ta utdanning i naturvitenskapelige og teknologiske fag. Fra høsten 1998 har lærere, forskere, ingeniører, pensjonister og bedriftsledere lagt planer og bygget nettverk for at Bergen skulle få det andre vitensenteret i Norge. Trondheim er fortsatt det eneste «rene» vitensenteret i Norge. Sverige har 26!

Nyskapning tar tid, det krever en god del økonomi og mye tålmodighet. Signalene fra gründerne bak vitensenteret er at tålmodigheten snart er brukt opp. Takket være et byråd som oppleves lite samarbeidsvillig for at Bergen skal få et vitensenter slik de andre universitetsbyene allerede har eller vil få. Det verste er at alle personene (les: ildsjeler!) som har deltatt i «dugnadsarbeidet» for vitensenteret føler seg lurt av bystyrevedtakene og slett behandling i byrådet.

Hva er problemet?

Det ser ut for at byrådet ikke vil at vitensenteret skal få leie lokaler av Bergen kommune i det gamle kretsfengselet. Dette til tross for at bystyret tre ganger har vedtatt etablering av et vitensenter i disse tomme lokalene og at penger er avsatt til første del av en oppussingsplan for bygget som ikke har vært i bruk siden 1990.

Så snart kommunevalget er unnagjort og bystyret/byrådet er på plass, er det forhåpentligvis mulig å få litt fart på samarbeidet mellom Bergen kommune og stiftelsen Bergen Vitensenter. Det vil være sørgelig om Bergen skulle miste sitt vitensenterprosjekt og havne sist i klassen av nyetableringer. De vedtak bystyret har gjort tre ganger bør vel snart kunne gjennomføres. Og er ikke det byrådets jobb? Er det ikke slik vi velgere skal forstå at Bergen kommune skal fungere?

Våre nye politikere i bystyret, byrådet og i diverse komiteer må støtte opp under positive tiltak for Bergen. Sørg for gode relasjoner (toveis kommunikasjon) til gründere og nyetablerere. Det vil styrke både kommunen og idéhaverne. Tiltak som f.eks. det Bergen Vitensenter står for vil gi nye arbeidsplasser, nye produkter eller aktiviteter som trekker flere gründere til Bergen med ringvirkninger til hele vestlandsregionen.

Gründerne bak vitensenteret har det siste året opplevd en fantastisk støtte på det nasjonale plan.

I planene for realfagsatsingen i Norge er regionale vitensentre en viktig medspiller. Og for første gang i norgeshistorien gir Utdannings— og forskningsdepartementet direkte pengestøtte til tiltaket med å etablere et vitensenter i Bergen. Bergen Vitensenter fikk for 2003 kroner 400.000. Vitensentrene i Trondheim og på Jæren fikk 1,1 mill. kroner hver!

Politikere i Bergen har fra starten av uttalt at et vitensenter er viktig for byen. Gründerne bak vitensenterprosjektet har sett mulighetene som ligger i grenselandet mellom næringsliv, forskning og de store utdanningsinstitusjonene. Personer fra disse miljøene er også med i styret for Bergen Vitensenter. Akkurat disse tankene forfektet BT i sin leder 24. august med overskriften «Gründerne og Bergen».

Herman Friele sier at Bergen er kommet i en bakevje. Hvis byrådet hadde gjennomført bystyrevedtaket av desember 2000 og fulgt opp planene fra Bergen Bolig og Eiendomsselskap KF for rehabilitering av fengselsbygningen høsten 2001, hadde Bergen Vitensenter også fått 1,1 mill. kroner til nye og spennende interaktive eksperimenter.

Det greide trønderen og jærbuen!

Asle Moldestad