Som klubbleder og ansatt i en konkurranseutsatt næring, må jeg med respekt melde at jeg er både indignert og fly forbannet over en del av de uttalelser og holdninger stortingspolitikerne legger for dagen. Hvem tror de at de er?

Selv har mine medlemmer og jeg nettopp opplevd å miste vår kollektive pensjonsordning, mange andre har opplevd å bli oppsagt — og de har ingen ventelønn eller andre gullkantede ordninger å se frem til.

Hva er det som er så spesielt med disse menneskene som sitter i vårt Storting, sett i forhold til alle oss andre?

Hvorfor kan ikke en stortingspolitiker ha vanlig opptjening til pensjonsordningene?

Hvorfor skal de kunne tjene like mye som pensjonen lyder på i tillegg uten at de får avkorting slik som alle oss andre?

Hva i all verden er dette tullet med ventelønn - er det kanskje bekreftelsen på at de er ubrukelige eller hva?

Nei alvorlig talt, dette må det straks bli slutt på. Hev gjerne lønnen til stortingspolitikerne, men de kan da ikke ha andre ordninger verken når det gjelder pensjon eller om de skulle gå ut i arbeidsledighet enn det vi andre har. De er tross alt valgt av og blant folket og er faktisk tillitsmenn til beste for folk flest.

Hvis våre stortingspolitikere ikke evner å se at denne type ordninger og holdninger vitner om en gjeng - gjerne «gutteklubben grei» - som totalt har mistet sin sosiale intelligens så bør de straks finne seg annet arbeid.

Det er en oppførsel og en grådighet lagt for dagen som viser at moralen må være totalt fraværende og disse menneskene skal styre landet? Nei så «pokker» heller.

Er dere i det hele tatt i stand til å se en minstepensjonist eller en arbeidsledig inn i øynene og stå for og forsvare de «feite» ordningene dere har?

ATLE WEDAA