• Det er en falitterklæring at politiet må bruke makt mot en 12-åring, sier Arne Johannesen, leder av Politiets Fellesforbund.

Nå vil han ha en politisk diskusjon for om mulig å forandre regelverket. — Jeg er helt sikker på at våre medlemmer ville vært glade for å slippe å opptre som samfunnets maktapparat. Men jeg vet ikke om samfunnet er tjent med konsekvensene av en slik regel.

— Hva vil PF gjøre etter episoden i Kvinnherad?

— Det er litt usikkert ennå. Vi vil se hvordan TV2 vinkler saken fremover, hvordan saken blir balansert. TV 2-innslaget inneholdt en fullstendig ensidig vinkling, som totalt har glemt forhistorien til saken. Dette vurderer vi å gå videre med.

— Det betyr at dere vurderer søksmål mot TV 2?

— Jeg vil ikke forskuttere det nå, sier Johannesen.

— Vil PF ta affære for å hindre slike hendelser i fremtiden?

— Om vi skal ta dette opp som en konkret sak, har vi ikke hatt tid til å se på Men vi vil nok følge opp dette ved å delta i en del politiske diskusjoner, sier Johannesen.

— I slike saker er det kun tapere. Når moren har rettens kjennelse er det politiets fordømte plikt å gjøre denne jobben. Det er ingen som ønsker en slik situasjon, men hva er alternativet? Slike oppgaver er en stor belastning for tjenestemennene, og det blir en enorm tilleggsbelastning når tjenestemennene i tillegg blir hengt ut i et lokalsamfunn. Pressen burde aldri vist et gjenkjennelig bilde av tjenestemennene, sier Arne Johannesen.