RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bt.noTonnevis av rømt oppdrettslaks førte til det reneste klondyke blant fritidsfiskere i Fensfjord-området i Nordhordland og Gulen rett før påske. Brødrene Magnar og Gunnar Gjertsen på Sandøy i Gulen hentet alene opp nesten 600 kilo flott laks mens det stod på som verst.Men nå er de ville fisketilstandene over. Enten er det meste av laksen fisket opp og havnet på middagsbord eller i frysebokser. Eller så har oppdrettslaksen søkt ut i havet. Mest sannsynlig det siste, mener førstekonsulent Øyvind Bjerk i Fiskeridirektoratet i Bergen. Ingen peiling — Vi har ikke peiling på hvor laksen er rømt fra. Men vi kommer til å samarbeide med politiet for å finne ut hva som er skjedd i denne saken. Ingen lakseoppdrettere i Nordhordland har hittil meldt seg. Det kan tyde på at eieren av et eller flere oppdrettsanlegg ennå ikke har merket at store mengder laks har rømt, legger Bjerk til.I Fiskeridirektoratet me-ner man det er uakseptabelt at tonnevis av oppdrettslaks regelrett stikker av fra oppdrettsanlegg uten at det oppdages. Derfor er man svært opptatt av å finne ut hvor laksen rømte fra. Svikt i rutiner - Når oppdrettslaks forsvinner på denne måten, kan det skyldes svikt i driftsrutinene. Vi kan selvsagt ikke se bort fra at lekkasjen skyldes en båt eller et annet uhell. Men når vi ikke har fått rapporter om noe slikt, kan det like godt skyldes en svikt i drifts- og avviksrutiner ved oppdrettsanlegg. Normalt er næringen rask med å sende rapport ved uhell, hevder Bjerk. Han mener at næringen ikke kan leve med at store mengder laks rømmer uten at det oppdages. Driften av oppdrettsanleggene skal være så god at fanger opp rutinesvikt, slitasje, flenger og hull i mærdene i forkant. - Derfor vil vi nå be oppdretterne om å skjerpe rutinene for å unngå at store mengder laks rømmer, sier Bjerk.