Fortsatt har man ikke greid å finne noen god løsning på problemet, som virker å være spesielt stort i Bergen i forhold til de øvrige politidistriktene.

— Det ringer, men det er ingen i andre enden. Vi har jobbet i lang tid sammen med Telenor for å bli kvitt problemet, uten å lykkes, sier politiførstebetjent Richard Kristensen i Hordaland politidistrikt til Bergens Tidende.

— Vi antar at mellom 15 og 20 prosent av alle oppringninger skyldes denne feilen, sier Kristensen.

Forsinker nødmeldinger

Han har forhørt seg med andre politidistrikt rundt om i landet. Ingen av dem opplever den samme uforklarlige feilringingen.

Telekrøllet binder opp viktige ressurser på politiets operasjonssentral. Politiet håper derfor at teleselskapet snart greier å rydde opp i problemet.

— Dette legger beslag på store ressurser. Enhver feiltelefon til oss kan føre til at reelle nødmeldinger blir forsinket. Det er alvorlig nok i seg selv, sier Kristensen.

I snart ti år har han jobbet med samband- og kommunikasjonssystemene til politiet i Hordaland. Bare fra 2000 til 2001 økte pågangen med 9.000 oppringninger.

— Maksimalt tre prosent av telefonene dreier som om reelle nødssituasjoner. De mange feiloppringningene skyldes barns lek med telefonen, folk som ringer nødnummeret av ren uvitenhet, eller andre som vil plage politiet, sier Kristensen.

Oppgjørets time

— Dette er gjerne personer som har noe uoppgjort, og som på et gitt tidspunkt finner det for godt å ringe politiet for å kjefte oss huden full. Det er nok mange som tror de kommer rett hjem til lensmannen når de ringer nødnummeret, sier førstebetjenten.

I fjor ble i underkant av ti personer anmeldt for unødig bruk av nødnummeret.

— I tilfeller hvor folk ringer oss flere titalls ganger, og dette gjentar seg, går vi til anmeldelse, sier Kristensen.

At mobiltelefonen er blitt allemannseie har også bidratt til økt bruk av nødnummeret.

— Mens vi tidligere fikk en telefon når en ulykke inntraff, kan vi får over 20 henvendelser fra en og samme ulykke. Det er også et problem at nødnummeret kan tastes inn selv om tastelåset på mobilen er på. På den måten skjer det oppringninger uten at telefoneieren er klar over det, eller at barn leker med telefonen, sier Kristensen.

Planlegger kampanje

Misbruk av nødnummeret har vært et stort problem i mange år. I fjor innførte derfor Politidirektoratet et nytt felles nummer for politiet i hele landet. Ringer du dette nummeret, kommer du direkte til nærmeste politienhet.

— Vi ser vel at dette telefonnummeret kunne vært bedre markedsført, sier Kristensen. Og det lover Politidirektoratet å gjøre noe med. Fra høsten av planlegges det reklamekampanje som man forventer skal redusere belastningen på nødnummeret.

— Det nye nummeret 02800 er nok ikke gjort godt nok kjent til nå. Det skal vi gjøre noe med.

Først da kommer nummeret inn i de nye telefonkatalogene, sier seksjonsleder Wenche Bjørngaard ved informasjonsavdelingen i Politidirektoratet.

MYE MISBRUK: Operasjonsleder Per Stiegler tar selv mange av nødtelefonene som inneholder alt annet enn nødmeldinger. – Når barn tulleringer, ringer vi tilbake litt senere og ber om å få snakke med noen voksen. Misbruket av 112 er et stort problem for oss, sier Stiegler.<p/>FOTO: KNUT STRAND