Av Trygve Hillestad, informasjonsleder Hordaland politidistrikt

Dette gjelder også informasjon om enkeltpersoner fra vårt straffesaksregister, eller ukritisk forteller om spesielle arbeidsmetoder innen bekjempelse av alvorlig kriminalitet. Å vurdere om slik informasjon kan gis offentligheten, er et lederansvar. Bak en slik en vurdering ligger blant annet hensynet til personvernet, til den mistenkte, som ikke er skyldig før en eventuell dom, og ikke minst hensynet til at etterforskningen ikke blir spolert.

Politiet gjør sitt beste for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Våre arbeidsmetoder er lov— og forskriftsregulert, og vi mener selv at vi har en høy moral og etikk i utøvelsen av vårt yrke.

BTs leder onsdag 11.12. påstår at det er viktig for offentligheten å få vite mest mulig om politiets arbeidsmetoder i forbindelse med en reportasjeserie sist lørdag, søndag og mandag med fokus på dørvakter i Bergen. Er BT sikker på at leserne ikke skjønner alvoret i reportasjenes innhold, om man ikke også supplerer med taushetsbelagt informasjon? Informasjon som på generelt grunnlag i verste fall kan føre til at kriminelle over tid innretter seg med den følge at politiet til slutt taper kampen mot grov organisert kriminalitet. Selv tror vi at byens borgere stoler så pass på sitt politi at de kan styre sin nysgjerrighet på dette området, til fordel for at politiet blir i stand til å bekjempe det ondet som organisert kriminalitet er i vårt samfunn.

Journalister må gjerne overvåke eller berettiget kritisere politiets arbeid og våre metoder. Det er imidlertid forskjell på det og på å meddele offentligheten taushetsbelagt informasjon man får kjennskap til, informasjon som til sist kan være til direkte skade for politiets arbeid og for samfunnet for øvrig. Det er hele forskjellen.

Politiet ser for øvrig meget positivt på at media skriver om kriminalitet. Dette bidrar vi selv til hele året gjennom. Det er derfor et kraftig slag under beltestedet når BT påstår at politiet i Hordaland har taushet som ideal. Vi kjenner oss ikke igjen og håper ikke dette er en gjengs oppfatning i mediene i Hordaland.