43-åringen ble først ilagt en bot på 4.000 kroner for uaktsom kjøring under uttrykning.

Politimannen nektet å godta forelegget, og saken havnet i Bergen byrett.

Det var under en utrykning natt til søndag 13 februar i fjor at 43-åringen skulle ha opptrådt uaktsomt. En fotgjenger skal ha vært nær ved å bli truffet av politibilen da han passerte fotgjengerfeltet i Småstrandgaten. Mannen anmeldte forholdet, men Bergen byrett frikjente politimannen ut i fra prinsippet om at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.