Tjenesteforsømmelse er arbeidsgivers ansvar — disse mye omtalte udugelige helsearbeidere, som beviser sin uskikkethet i sitt ansvarsfulle arbeid bør sparkes eller omplasseres/lukes vekk og/eller settes til arbeid der de ikke ved sine handlinger er i stand til å skade syke mennesker.Politi og påtalemakt er feil adresse. De har ingen makt eller mynde til å påvirke eller pålegge arbeidsgiver noen som helst hurtigvirkende reaksjon overfor en ansatt som ikke er skikket i sitt arbeid. Erfaringsmessig vil slike saker alltid "bli henlagt på bevisets stilling", og den uskikkede kan fortsette å opptre arrogant og uansvarlig, samt gjøre ubotelig skade for tilliten til sin yrkesprofesjon og de aller fleste helsearbeidere som utfører sitt arbeid samvittighetsfullt.Og skulle saken "mot normalt" komme frem for domstolene, for så å bli anket oppover i systemet, vil det gå mange år før reaksjoner mot uskikkede helsearbeidere kan settes i verk - og mange flere syke mennesker kan ha blitt utsatt for arrogante og avisende holdninger - nei politianmeldelser er til ingen nytte - det er feil reaksjon. SIGRUN SANGOLT NATÅS1.KANDIDAT TIL STORTINGET FOR HORDALANDSLISTA - DITT DEMOKRATISKE ALTERNATIV!