— Også slipper vi de vanlige timene, sier Silje Sørbotten og Henning Kleivane. De sitter med pinner og spiller det nye mattematikkspillet Nim. I ukene fremover introduseres spillet for flere tusen elever i Hordaland. Det er enkelt og morsomt. Men strategien for å vinne vil vi ikke røpe.

Går nye veier

— Vi må gå nye veier for å fange barnas interesse for matematikk, sier førsteamanuensis Ingvill Holden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet i Trondheim til Bergens Tidende. Hun har selv laget noen av spillene og regnes som en av landets fremste fornyere av matematikkundervisningen i skolen. Vi møter henne i Samnanger og ser hvordan idéene fungerer i praksis. Denne uken har hun inspirert 250 lærere i Hordaland til nytenkning.

Hele gymnastikksalen ved Gjerde skole er full av elever som spiller enkle matematikkspill. Elever fra ulike klassetrinn jobber i grupper.

Spennende

— Vi frigjør oss fra fagbøkene. Dette er spennende og ser ut til å fungere kjempebra, sier rektor Marit Kulild. Hun og lærerne opplever at elevene for en gangs skyld ikke vil ut i frikvarteret.

— Hvordan kan undervisningen i matematikk best fornyes?

— Vi må bevare nysgjerrigheten, ta i bruk flere sanser og la barna se at tallene angår dem, sier Ingvill Holden. Hun anbefaler lærerne å forklare mindre. Elevene skal selv få spørre og undre seg.

Matematikk er et symbolspråk. Noen elever faller fra i 3. og 4. klasse, andre i ungdomsskolen.

Elevene starter med det konkrete og går senere over til det abstrakte. Ingvill Holden ber lærerne holde på det konkrete og gjerne gå veien om symbol. Spill vil òg gjøre det lettere å holde forståelsen.

Vi er i Abel-året ý 200 år siden matematikkgeniet Nils Abel ble født. Lærerne i matematikk drømmer om en årlig matematikkdag. Neste uke prøver flere hundre klasser en slik dag.

SPILL OG LEK: Hele gymnastikksalen syder av spilleglede. Her er Silje Sørbotten (til venstre) i aksjon sammen med Henning Kleivane og Ole Samnøy (til høyre)
FOTO: TOR HØVIK