Magnar Bøkestad, venstrevelger Tidligere trodde ekspertene at plutonium ble liggende igjen, festet til sedimentene på havbunnen utenfor det britiske atomanlegget Sellafield. Undersøkelser viser imidlertid at plutonium løsriver seg fra bunnen av Irskesjøen, transporteres med havstrømmene til norske havområder, og videre inn i fjordene våre, forteller forsker Anne Liv Rudjord i Statens strålevern.Plutonium er et av de farligste radioaktive stoffene, ikke bare på grunn av strålefaren, men fordi det også er et tungmetall som er kjemisk giftig. Kugalskap og andre dyresykdommer skaper frykt hos forbrukere i Europa. Fare for radioaktivitet i norsk fisk vil være katastrofal for oss som bor langs kysten, og direkte eller indirekte lever av eksport fra den "blå aaker". Det er tragisk at de store politiske partiene er mer opptatt av kortsiktige temaer som bensinavgifter og svenskehandel enn å tenke langsiktig. Enda verre er det at vi har en regjering som er tafatt på områder som miljø og distriktspolitikk, og som i tillegg får skjelven dersom de må sette krav til EU-politikere.Nasjonen og fremtidas næring har ikke råd til at værhanepolitikere setter oppdretts— og fiskerinæringen på spill med sin kortsiktighet og unnfallenhet overfor langsiktige miljøperspektiver.