Av Tom Sverre Tomren, Naturvernforbundet Hordaland

Patrick Talatas, Bergen studentlag av Natur og Ungdom

Om kildesortering av plast sier Kildahl at «mesteparten havner i forbrenningsanlegg uansett». Dette er direkte feil. Plastretur AS, som tar imot all innsamlet plast i Norge, opplyser at de i dag materialgjenvinner 100 prosent av plasten bergenserne kildesorterer. For hvert tonn plast som materialgjenvinnes sparer vi to tonn olje, og forbrenning av plast fører til utslipp av klimagassen CO2 som bidrar til globale oppvarming. Innsamling og gjenvinning av plast er den mest miljøvennlige formen for behandling av avfallet, og BIR burde holde seg for god til å trekke dette i tvil.

Videre sier Kildahl at «det vil koste å utvide innsamlingsordningene for plast til å omfatte husstandene». Vi registrerer at BIR her har inntatt et motsatt standpunkt fra sine kollegaer i Stavanger. Der mener kommunens administrasjon at byens befolkning vil spare i overkant av tre millioner kroner på innføringen av en henteordning for plast. I lys av dette ønsker vi å utfordre BIR til å presentere tallene som underbygger deres påstander.

BIR skal ha skal ha skryt for at de øker tallet på returpunkter fra dagens 32 til 42, men ti nye returpunkter fordelt på BIR-områdets 290.000 innbyggere og åtte kommuner, vil være til glede for svært få av innbyggerne, og kan ikke regnes som en stor satsing.

Vi skulle ønske at BIR kunne glede seg med oss når det viser seg at 70 prosent av bergenserne er interessert i å være med på det miljøprosjektet kildesortering av plast er, Kildahls kommentarer i BT kan gi inntrykk av det motsatte. Henteordninger på plastavfall er innført i Trondheim og en rekke andre steder i Norge. Det er ingen grunn til at det ikke skal fungere i Bergen.