De fraråder f.eks. å kjøpe pumpe i Sverige og å montere denne selv, fordi dette kan medføre tap av garantier etc.. Hvor er da ekspertisen når innedel monteres? Det ser ut til at de fleste innedeler monteres (som i Syden) høyt oppe på veggen. Der vises den godt og støyer mest. Pumpene i Syden er montert for kjøling av rommene og dermed riktig plassert. Den kalde luften synker ned og kjøler personer og rommet effektivt.

I Norge kjøper en varmepumpe for å varme opp luften i rommet, og det burde derfor være naturlig å montere innedel så lavt som mulig, under et vindu eller liknende. Den varme luften vil da stige opp fra gulvet og varmen vil lettere spre seg til de og det som skal varmes opp. En pumpe i en trappeoppgang er bra for varming av rommet ovenfor, men ikke for rommet nede. Hvorfor har nesten ingen av de såkalte ekspertene tenkt på dette? Det er jo så naturlig så... Jeg bare spør.

OLA ARONSEN,

ASKØY