Av Harry Frøysland, Bergen

Og liknende bygge— og boligfelt finner vi i dag overalt. Det som skulle representere en harmonisk og fremtidsrettet byutvikling, blir i stedet kaos og smakløshet.

Byggesakssjef og arkitekt Per Kleve unnskylder seg med at det «ikke er mulig å forutse hvilke boligtyper den enkelte ønsker å bygge når et nytt boligfelt er under utbygging». Helhetsinntrykket kan dermed ofte bli «for urolig».

Er det virkelig mulig at de ansvarlige for byutviklingen i Bergen kan slippe unna så lettvint som dette? Reglene for god byggeskikk skulle tilsi noe ganske annet. Og hvem andre enn de som er ansvarlige for byutviklingen må sørge for at slike regler blir overholdt? Det at reglene for god byggeskikk ikke er lovbestemte er da ingen unnskyldning for å la være å følge dem.

Konstituert plansjef Terje Nævdal sier like ut at Planavdelingen ikke vektlegger estetikk for det enkelte hus ved planlegging av nye utbyggingsområder. Men når nye byggefelt planlegges er det vel nettopp hensynet til helheten som teller. Slik byggesaksbehandlingen tydeligvis foregår i Bergen kommune i dag, er det lett å skjønne at resultatet må bli både vilkårlig og kaotisk. Kan kultur- og miljøbyen Bergen være tjent med dette? Det er sannelig på tide at noen også står frem og tar det politiske ansvar for dette viktige saksområdet i bysamfunnet.