Hytten på tomten nedenfor er 22 meter lang og rager seks meter i været. Åtte meter er det fra familien Ophuus hytte til nybygget nedenfor. Og kanskje verst av alt; hyttene er vendt mot hverandre, slik at stueutsikten er blitt sjenerende innsikt i naboens dagligliv.

Kritiserer kommunen

Ann Helen Ophuus er oppbrakt over hva Kvam herad her har tillatt av hytteutbygging.

— Det er Kvam som fortjener kritikk i denne saken. Våre nye naboer har søkt og fått tillatelse. De har ikke gjort noe ulovlig, understreker Ophuus.

Bergens Tidende har i høst trykket flere artikler om hytteutbyggingen på Kvamskogen. Grunneierne presser på og vil ha godkjent stadig flere utbyggingsområder med store hytter og vinterbrøytede veier.

Kvam herad har fått kritikk fra Kvamskogen Vel og fylkesmannen for å føye utbyggerne.

Skrekkens eksempel

Ophuus mener det som har skjedd på Kvinnhovden er et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå når kommunen er lempelig.

Familien Ophuus tok sin nye hytte i bruk i februar 1998. En praktfull hytte tegnet av arkitekt Bjørn Eik med 90 kvadratmeter grunnflate og boltreplass til de tre barna. Kvinnhovden er et hyttefelt nord for riksveien, med skitrekket like bort i bakken.

Drømmehytten kostet en million kroner og stor egeninnsats.

Så kom meldingen om at tomten nedenfor var solgt. Først på det tidspunkt ble tomten til Ophuus nøyaktig stukket ut. Da viste det seg at plasseringen Ophuus hadde fått anvist bare var to meter fra tomtegrensen.

Uten kotehøyde

Administrasjonen i Kvam godkjente nybygget på nabotomten uten å stille krav om kotehøyde.

Dermed kunne den nye naboen fylle lassevis med stein for å planere ut og heve tomten.

Ophuus engasjerte advokat som ikke kunne finne formelle feil. Grunnflaten på hele 120 kvadratmeter var i tråd med reguleringsplanen for området, som tillater inntil 20 prosents utnytting av tomtearealet. Det vil si at en ordinær hyttetomt på oppunder et mål gir rom for en hytte med 200 kvadratmeter grunnflate.

I andre reguleringsplaner på Kvamskogen er det tillatt med hytter inntil 90 eller 120 kvadratmeter store.

Vurdert å selge

– Tidvis har jeg vurdert å selge og bygge nytt et annet sted. Men på alle andre måter er jeg så fornøyd med hytten vi har bygget oss. Dessuten er jeg redd for at den tette plasseringen mot naboen gjør hytten vanskelig å selge. I alle fall har det nok forringet verdien av hytten sier Ann Helen Ophuus og legger til:

— Nå ønsker jeg bare å forhindre at andre skal oppleve det samme. Kvam har gjort en tabbe, det har saksbehandleren muntlig innrømmet overfor oss. Selv angrer jeg på at jeg ikke nøyere satte meg inn i reguleringsplanen for området og garderte oss ved å heve vår egen hytte, sier hun. Bergens Tidende har vært i kontakt med eier av nabohytten. Vedkommende ønsker ikke å uttale seg om utbyggingen, bortsett fra å påpeke at Ophuus' hytte ligger bare to meter fra tomtegrensen.

FRATATT FJELLUTSIKTEN: Ansgar og Ann Helen Ophuus har fått en ruvende ny hytte bare åtte meter fra drømmehytten sin på Kvamskogen.
FOTO: FRED IVAR KLEMETSEN