Av Hans Wilhelm Gullestad,

daglig leder i Argument Bergen

Argument Bergen kjenner ikke til andre rådgiveres honorarer, men sa til journalisten som kontaktet oss at 200.000 kroner for vår del var i overkant av det faktiske beløpet. Vi opplyste samtidig at vårt samarbeid med Seim ble innledet noen dager i forkant av at Mjellem & Karlsen Verft AS ble begjært konkurs, og varte til og med kunngjøringen av salget av Svein Hatvik AS i oktober — nærmere bestemt 31. oktober.

At Argument Bergen hadde et løpende samarbeid med Carl Fredrik Seim i to og en halv måned - og ikke bare i «noen uker i august» - hadde selvsagt ikke gitt det samme inntrykket av rundhåndet betaling. En detalj, ja vel, men lærdommen er at BT ikke bør bli plaget med fakta - i hvert fall ikke når opplysningene bidrar til å svekke det som skal bli avisens hovedoppslag.