Hvorfor denne heftige omfavnelse?

Av en bestand beregnet til 132 000, ønsker Havforskningsinstituttet å fange 60 springere, også kjent som kvitnos og kvitskjeving.

Et av målene er å finne ut hvordan radioaktivt avfall som Technesium fra Sellafield-anlegget i England påvirker springerens liv og helse langs norskekysten. Endelig kunne norske myndigheter fått et hardtslående argument som gjorde inntrykk på hvalelskende briter. Til beste for dyras ve og vel. Et annet formål er å studere springerens rolle i økosystemet. Hva og hvor mye fisk spiser den?

Synes ikke fiskeriminister Otto Gregussen dette er gode formål? Joda. Avslaget er en lang tirade med argumenter for å gi tillatelse til forskningsfangsten og det understrekes at den vil være «i tråd med Fiskeridepartementets forskningsstrategi».

Hvorfor blir da konklusjonen motsatt av argumentasjonen? Det blir for dyrt. Den forskingsmessige gevinsten blir for liten, heter det.

Hvordan Fiskeridepartementet kan forutse den forskningsmessige gevinsten før forskningen er utført synes underlig.

Det synes også påfallende å si at det blir for dyrt når Havforskningsinstituttet ønsker å gjennomføre forskningsfangsten innenfor deres ordinære budsjett.

For Høge Nord Alliansen ser avslaget ut som et pinlig utslag av Flipper-syndromets herjinger i regjeringskvartalet. Vi gremmes.

Rune Frøvik, Høge Nord Alliansen