NOAH er en landsdekkende organisasjon som samler aktivister for dyrs rettigheter blant alle aldersgrupper og yrkesgrupper. Det er uriktig å beskrive dyrerettigheter som et urbant fenomen når forkjempere for dyr har funnes til alle tider. Og flere millioner buddhister og hinduister ville protestert mot hennes beskrivelse av vegetarianisme som «amerikansk storbyfenomen». Schweitzer, da Vinci, Frans av Assisi, Gandhi eller Einstein passer heller ikke med fordommene til BT.

BT antyder at avstand til dyr medfører lite kunnskap som igjen skal føre til økt engasjement... Men avisens egen manglende kunnskap har ført til foraktfulle holdninger: Eksempelvis tror BTs journalist at en ku har «tre behov». Journalisten har kanskje aldri sett kuer i flokk i skogen, og vet ikke at de har adferdsbehov som de ikke får tilfredsstilt på bås. Bildet av ku på bås taler for seg selv; ikke bare fordi blikket er resignert, men fordi det viser et dyr som står alene, bundet til en kjetting i veggen. Kuen på bildet er også utstyrt med et enormt jur i en jurholder — den ekstreme produksjonen gir sykdommer og tidvis jur så store at de sleper i bakken. Over ryggen er en metallbøyle; en «kutrener» som gir elektrisk støt hvis kuen gjør fra seg i båsen. Det burde tale for seg selv at dette ikke er et verdig liv.

Dyrs rettigheter handler om å ikke diskriminere; dyr skal ikke tortureres eller drepes av oss fordi de tilhører en annen art. Med en titt på NOAHonline.org, vil BTs journalist lett se at organisasjonen kjemper for alle dyrs rettigheter. Journalisten lurer på hva NOAH gjør for strutsen, som ikke holdes på «bås», men i trange binger. Vi arbeidet hardt mot næringen allerede før strutsene kom til Norge. Så lurer journalisten på hva NOAH gjør for kamphundene: Vi informerer om at disse hundene ikke er «en type aggressive hunder», men tvert imot offer for dyremishandling. Vi informerer om at man ikke får bukt med dyremishandlingen ved å avlive stamtavleløse hunder med kort hår og kort snute, men ved å rettsforfølge menneskene. Journalisten lurer på om ikke rottegift «er kvelning». Nei, men en langsom smertefull forblødning, og NOAH ønsker et forbud. Når det gjelder sykdomsfremkallende avl på kjæledyr, arbeider vi også mot dette. Men husk, kjæledyr er ikke de eneste som er utsatt for skadelig skreddersøm: Kuen med store jur, kyllinger med knekte ben, griser med leddskader - alle er produkt av synet på dyr som «tross alt bare» dyr.

BT etterlyser «en mer nyansert dyrebeskyttelse», men de nyanser avisen representerer; fordommer, utdaterte myter og innsiktsløst flåseri kan man godt klare seg uten. BTs journalist bruker billige triks for å antyde at avisens svada som er proppfull av feil, har folk i ryggen. Men heldigvis ser flertallet at norsk husdyrhold skaper lidelse, og flere tar konsekvensen av det ved å ikke kjøpe produkter basert på utnytting av dyr.

Siri Martinsen, NOAH for dyrs rettigheter