Folk vil betale mindre skatt, og samtidig ha det samme offentlige tilbudet; et velfungerende helsevesen, god eldreomsorg, utdanning og fortsatt utbygging innenfor samferdsel.Senterpartiet vil gjerne være med å kutte i det offentlige tilbudet, men da må det kuttes i tjenester der det ikke går ut over enkeltmennesker og på områder som det ikke er behov for det offentliges innsats. Høyre skremmer når Jan Petersen går ut i media (som i BT i helgen) og lover masseoppsigelser. De som aller først blir rammet av Høyres kutt i offentlig sektor er de syke (sykepenger reduseres med 5,7 mrd. i året), landbruket (kutt på 1,47 mrd.), næringslivet i distriktene (kutt på 1,2 mrd.) og bistandshjelpen til de fattigste i verden (kutt på 2,5 mrd.). Videre vil uførepensjonister, arbeidsledige, trygdemottakere og barn i skolefritidsordninger merke Høyres hasardiøse politikk. Høyre vil gi mindre til de svakeste og fattigste, og mer til de flinkeste og rikeste. Kommer de i regjeringsposisjon blir landet vårt kun for eliten.Senterpartiet har derfor avskrevet Høyre som mulig samarbeidspartner. Dette fordi vi ønsker å opprettholde et godt velferdstilbud med gode og trygge levekår fra barndom til alderdom, et levende landbruk og et Norge med fokus på miljø. Fordi vi mener velstand ikke utelukkende kan måles i materielle goder, men også i trygghet, trivsel og fellesskapsfølelse. Og fordi vi ikke vil inn i EU. Der styres politikken på Høyre-vis, med profitthensyn foran menneskehensyn. Petersen må gjerne smile. Så lenge det er valg og folk ennå ikke merker på kroppen hvilken pris de må betale for hans politikk.Av Edvin Bratli,2. nestleder Hordaland Senterparti