— Fjoråret var bra, og det så også bra ut da vi inngikk nye kontrakter for 2003, men kundene våre har bestilt mindre første halvår enn avtalt. Vi så svært tidlig at vi ikke ville oppnå årsbudsjettet. Reduksjonen var så stor at vi ikke så noen annen utvei enn å permittere, sier direktør ved jernstøperiet, Rigmor Fardal.

— Vi fikk et lite forvarsel på situasjonen, og vi opplever vel at bedriften har strukket seg langt for å unngå permitteringer, sier klubbleder Jan Erstad.

Han opplever at bedriften har opptrådt svært ryddig.

— Når bedriften først må gå til permitteringer, synes vi det er bedre at alle tas ut og at vi dermed tar en kollektiv støyt.

Erstad sier permitteringen fører til uro på bedriften.

— Jeg er veldig spent på fremtiden. Hva skjer med denne bedriften dersom eierne ikke tjener tilstrekkelig med penger? Vi har utenlandske eiere, og det øker uroen når bedriften går til permitteringer. Da Ulstein eide bedriften hadde vi nærmere kontakt med ledelsen. Stemningen er litt småfrustrert nå, sier han.

Fardal er ikke like pessimistisk.

— Ordresituasjonen etter sommerferien er god, så jeg regner med at alle er i arbeid hele andre halvår.

— Hjelper det at kronekursen nå faller?

— På kort sikt får det ingen betydning, men på litt lengre sikt er det selvfølgelig gunstig, sier Fardal.