Av David Robert Coyle

Dette skjer samtidig som hele folket mobiliserer mot rasisme, i Oslo var 40.000 mennesker ute på gaten i fakkeltog torsdag kveld. Det faktum at han stiller seg på sidelinjen er i seg selv oppsiktsvekkende, men utrolig blir det ikke før man hører hans begrunnelse.

Hansen slynger ut en serie med forskjellige begrunnelser slik at det innledningsvis kan være vanskelig å lokalisere den egentlige årsaken: «det florerer med underskrifter i bystyret», «flere møtedeltakere forlot et politisk møte for å delta på en mønstring som andre burde ta seg av», «jeg fikk erklæringen opplest på telefon og ble truet til å skrive under». Det siste er selvfølgelig bare snikksnakk, noe som bekreftes av hans politiske kollega fra Venstre som ga ham tilbudet om deltakelse på telefon.

Det mest utrolige argumentet er likevel at han hevder at kampen mot rasisme er en jobb for politikerne på Stortinget. Jeg kan ikke fri meg fra tanken på at dette utsagnet med stor sannsynlighet sier mye om vedkommendes vurderingsevne og politiske overblikk. De fleste vil vel i likhet med både konge og statsminister mene at vi nettopp må starte med oss selv og vårt eget lokale miljø for å bekjempe slike holdninger.

Men hva er det han egentlig mener med det siste utsagnet sitt? Jeg har følelsen av at det må ses i sammenheng med påstanden hans om at det norske samfunn skaper rasisme ved å forfordele innvandrere. Her lukter det god gammel «mann med hatt-rasisme». Det er vel den gamle leksen om at vi mangler aldershjem, har for lave pensjoner og gir innvandrere fordeler fremfor dem som har bygd landet og opplevd krigen. Faktum er at unge Hansen sannsynligvis aldri vurderte å skrive under erklæringen.

Dette minner mistenkelig mye om politikk som vanligvis utøves av bygdetullinger fra Fremskrittspartiet. Vel å merke er Pensjonistpartiet et parti forbeholdt en særgruppe hvor man tydeligvis ikke skal forvente at representantene på forhånd har tenkt gjennom saker som ikke direkte berører pensjon og aldershjem. Men ærlig talt, pensjonister i Bergen, er dere tjent med en slik representant i bystyresalen? Jeg håper ikke det!