Alle har rett på et godt inneklima, fra ansatte i kommunen (les: rådhuset) til småbarn. I dag har de fleste barne— og ungdomsskoler, samt barnehager i Bergen et inneklima som er dårlig. Det virker og som kommunen har problemer med å finne økonomiske midler til forbedring i inneklima for barn og ungdom, samt til vedlikehold av mange skoler (offentlige). I et slikt tilfelle er det rart hvis pengene står klar «på bok» i det øyeblikk det er snakk om å forbedre inneklimaet i den bygningen Bergens maktelite sitter.

Synes politikere i Bergen at det viktigste er eget vel og ve, mens den yngre garde, den gruppen uten stemmerett, skal ha et dårligere tilbud. At politikerforakt er et tema og at valgoppslutningen har vært dalende den seinere tid, kan ikke komme som et sjokk når denne gruppen velger å prioritere egne behov foran «vanlige mennesker».

Dårlige lokaler, tung luft og dårlig inneklima reduserer trivsel i skolen betraktelig. I en situasjon der man skal lære og være opplagt, må enkle ting som inneklima og bra standard på lokaler og læremidler være tilrettelagt. I dag sliter mange elever på skolen, enkelte har eller utvikler allergier og/eller astma, og får store lærevansker fordi forholdene ikke er tilrettelagt. Det er synd at det er denne gruppen som blir nedprioritert, for at «byens konger» skal få det bedre.

Jeg håper at elevene husker tilbake på valgløfter om skole, ser på hva som er blitt gjennomført og stemmer fornuftig den dagen de og får stemmerett.

ROLF VAARDAL,BERGENHUS AUF