— Budsjettkuttet kommer helt overraskende på oss. 103 elever står i fare for å miste utdanningstilbudet sitt ved Os videregående skole fra nyttår, sier Jan Gaassand, avdelingsleder ved landslinjen for anleggsmaskinfører I og anleggsmaskinreparatør II ved Os videregående skole.

Kutter plutselig

I statsbudsjettet har utdanniingsdepartementet plutselig kuttet 118 millioner til landslinjer ved videregående skoler. Foruten linjene i Os er brønnteknikk ved Bergen Maritime Videregående Skole og økologisk landbruk ved Sogn jord- og hagebruksskole rammet.

— For oss elever er dette skikkelig skuffende. Vi frykter at utdanningen vår blir avbrutt fordi fylkene ikke har penger, sukker Susann Åsgård, tillitselev for klasse 2 Ar, arbeidsmaskinklassen.

— Videregående opplæring er en oppgave fylkene i utgangspunkt har ansvar for. Vi synes det er hensiktsmessig å samle alt på ett sted, sier avd. dir. Jan Ellertsen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

— Men Stortinget har jo gjentatte ganger sagt nei til å overføre ansvar for landslinjene til fylkene?

— Det hender at Stortinget skifter mening. Vi mener det ligger godt til rette for dette nå.

Ikke nedlegging

— Kan dere ramme en utdanning midt i et skoleår?

— Stortinget har anledning til å endre bevilgningene. Det er ikke vår mening å ramme skolene, men la fylkeskommunen finansiere disse på samme måte som andre videregående skoler.

Fylkeskommuner som kommer dårlig ut, vil bli vurdert i forhold til skjønnsmidler, understreker Ellertsen. Landslinjene skal bestå.

— Vi jobber for å sikre rekrutteringen til yrket, men vi kan ikke alene sørge for en utdanning. Landslinjen i Os har fungert svært godt, sier Mass Kjell Myklebust, formann i Maskinentreprenørenes Forbund i Sogn og Fjordane. Skolefolk rundt om i landet forstår ikke at en Arbeiderpartiregjering vil ramme fagutdanningen. Nå setter de sin lit til Stortinget og en ny regjering.

— For oss er det samme hvem som betaler, bare vi sikres penger. Unges utdanning skal vi ikke skusle bort, sier rektor Bjørn Birknes.

DYSTER STEMNING: Elevene som utdanner seg til å føre anleggsmaskiner i Os er skikkelig fortvilet. – Vi frykter for at utdanningen vår blir avbrutt fordi fylket mangler penger, sier tillitsvalgte Susann Åsgård (i førersetet).
FOTO: VEGARD VALDE