Internt i kommunen er man kommet sterkt i tvil om det er riktig å bygge svømmeanlegget, foreløpig beregnet til å koste 120 millioner kroner. Administrasjonen skal ha rådd byrådet å droppe planene i denne omgang.

Selger Sentralbadet

— Jeg kan bekrefte at vi jobber med finansieringen. Det er ikke satt av penger til dette i økonomiplanen. Meningen har vært å finansiere dette uten å belaste kommunebudsjettene, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Det er dette som ikke lar seg gjøre.

Finansieringsplanen for svømme- og stupeanlegget innbefatter inntektene på salget av badelandtomten. Den innbringer 12,5 millioner kroner. I tillegg ligger det inne tippemidler og penger fra fylkeskommunen på 18 millioner kroner. Resten av utgiftene skulle etter planen dekkes ved salg av Sentralbadet.

Må bygges samtidig

Men Sentralbadet, slik det ligger i dag, er ikke verd 90 millioner kroner. Opplysninger Bergens Tidende har hentet fra meklerhold tilsier en salgssum på mellom 30 og 40 millioner kroner.

Skulle byrådet bestemme seg for å droppe planene i denne omgang, lar det seg ikke gjøre å bygge et svømmeanlegg på Nygårdstangen på et senere tidspunkt. Arbeidet med badeland vil gå sin gang uavhengig av kommunens planer, og grunnforholdene er slik at badeland og svømmeanlegget må bygges samtidig.

Dermed må svømmeanlegget bygges et annet sted. Da stiger utgiftene med ytterligere 30 millioner kroner, viser kommunens egne beregninger. Separate tekniske anlegg, garderober, inngangspartier osv. koster penger. Det samme vil driften av anlegget gjøre. Med et badeland vegg i vegg trenger kommunen færre personale, og de øvrige driftsutgiftene ville også ha blitt betydelig lavere.

Vurderer leie

Byråd Nils Arild Johnsen sier man nå arbeider med ulike måter å finansiere svømmeanlegget. Det ene er å få omregulert tomten der Sentralbadet ligger. Da kan det bygges høyere på tomten, og verdien stiger, men ikke nok til dekke pengebehovet på Nygårdstangen

Men kommunen vurderer og å leie svømmeanlegget og la andre ta finansieringen. Bergensia Badeland, som har opsjon på å bygge Badeland på Nygårdstangen skal ha kommet med et slikt tilbud.

— Vi vurderer dette tilbudet i den saken vi skal legge frem om to uker, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Andre muligheter har ikke kommunen. BKK-salget ga 300 millioner kroner mindre enn regnet med, og sykehjem og skoler koster atskillig mer enn det kommunen har lagt inn i sine investeringsplaner. Da blir ikke lett å finne penger til et svømmeanlegg.