Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik bekrefter at Byrådet har strøket Kirkelig Fellesråds budsjettforslag om midler til drift og innkjøp av nødvendig utstyr.

— Drift av Bønes kirkegård er ikke tatt med i budsjettforslaget. Dessuten kutter Byrådet 1,2 millioner kroner i rammeoverføringene til kirkesektoren. Når det heller ikke gis kompensasjon for prisstigning og moms på tjenester, rammes Kirkelig Fellesråd hardt, hevder Wik overfor Bergens Tidende.

Mangler utstyr

For å kunne åpne kirkegården må man ifølge Wik ha en minimumsbemanning på et par stillinger og teknisk utstyr til å kunne gjennomføre gravferder. Blant annet trengs en mindre gravemaskin for å grave ut selve gravene. Totalt regner man med 850.000 kroner i etableringskostnader og 320.000 kroner i driftskostnader. Nå vil Wik ha dialog med Byrådet i håp om å skaffe penger til veie i kommunens budsjettinnspurt. I forrige uke vedtok Kirkelig Fellesråd å kreve at Byrådet sørger for å øke kirkebudsjettet slik at kirkegården kan tas i bruk.

1600 gravplasser

Den nye kirkegården like ved Bønes kirke har plass til hele 1600 graver. Dermed blir den blant de største kirkegårdene i byen. Bergen kommune har betalt i alt 8,5 millionene anlegget koster, mens Kirkelig Fellesråd har investert vel tre millioner av egne midler.

— Arbeidene er på det nærmeste avsluttet, og kirkegården ligger der som et flott parkanlegg. Den blir overdradd til Bergen kirkelige Fellesråd i løpet av senhøsten. Men uten penger til drift, velger vi ikke å ta den i bruk. Det er helt uholdbart å måtte hente mannskap og utstyr fra eksempelvis Fyllingsdalen kirkegård hver gang det skal være en gravferd på Bønes, hevder Wik.

Fra nyttår blir Bønes også skilt ut som eget kirkesokn. Foreløpig er det heller ikke øremerket penger til drift av den nye menigheten. Men her blir det fremmet egen bevilgningssak senere.

Kirker kan bli stengt

Flere av kirkene i Bergen kan bli delvis stengt på grunn av pengemangel. Byrådets budsjettforslag innebærer et kutt i byens kirkebudsjett på minst 1,6 millioner kroner. Når 95 prosent av budsjettet går med til lønnsutgifter og drift, blir konsekvensene omfattende. Derfor kan det bli nødvendig å stenge kirker på enkelte ukedager, sier kirkeverge Gunnar Wik.

— En mulighet er å stenge Åsane gamle kirke. Det er ukomplisert i den forstand at den ikke er en soknekirke med faste forordnede gudstjenester. En annen mulighet er å stenge enkelte kirker for gravferdsseremonier, og kutte ut konserter og menighetsaktiviteter på enkelte hverdager. Budsjettkuttet kan også føre til andre innskrenkninger i byens menigheter og nedbemanning på kirkegårdene, sier Wik.

MANGLER PENGER: Den nye Bønes kirkegård er snart ferdig med 1600 gravplasser. Men pengemangel gjør at den ikke kan tas i bruk.
FOTO: KNUT STRAND