— politiske pomp- og praktreiser innen- og utenlands finnes det også penger til

- sågar verdens største byråkrati (per innbygger), som gir lavest nyttegrad for pengene, finnes det penger til.

Det er merkelig i et land som skryter på seg å være en sivilisert kunnskapsstat at det eksisterer mer enn nok penger til makthavernes vaner og uvaner, mens det ikke finnes penger når samfunnets beste skal ivaretas ...

ARILD HOVLAND