Han snubler fort forbi det springende punkt, nemlig hemmeligholdelse av hvem som gir penger, og hvor mye.

LO og forbundene er demokratiske organisasjoner som bevilger penger til politiske partier i full offentlighet etter åpen debatt. Dette med bakgrunn i at fagbevegelsen selvsagt ser at medlemmenes sosiale kår påvirkes av politiske vedtak.

Det er ikke lavtlønnede hotell— og restaurantarbeidere som tjener på Høyres privatisering av skolen, det er ikke pensjonerte arbeidsfolk som kun har folketrygden å leve på som tjener på privatisering av eldreomsorg. LO-medlemmer i konkurranseutsatt sektor vil ha politikere som bryr seg om sysselsetting, og som er villig til å bruke offentlige virkemidler for å få folk i jobb.

Når vi i Arbeiderpartiet får støtte fra fagbevegelsen og enkeltpersoner som deler vårt grunnsyn om at det er gjennom fellesskapet vi får et bedre samfunn, så er vi glad og stolte for det. Våre støttespillere har motiver som ikke bare tåler dagens lys, men som også hevdes med stor frimodighet i den offentlige debatt.

Høyre vil ikke fortelle hvem de får penger av. Vi får vite at «næringslivet» bidrar, men det er alt. Høyre har som målsetting å drive utstrakt privatisering og konkurranseutsetting av kommunal sektor. Høyre arbeider for å komme i posisjon i en kommune som kjøper inn varer og tjenester for milliarder.

Det blir derfor betimelig å spørre Bergen Høyre:

Mottar Bergen Høyre pengegaver fra bedrifter eller bedriftseiere som er, eller vil komme i posisjon til å levere varer og tjenester til Bergen kommune?

Mottar Bergen Høyre pengegaver fra bedrifter eller bedriftseiere som vil kunne tenkes å legge inn bud på kommunale eiendeler eller bedrifter som Høyre vil selge?

Mottar Bergen Høyre pengegaver fra bedrifter eller bedriftseiere som vil kunne tenke seg å legge inn anbud på utførelse av kommunale tjenester?

Mottar Bergen Høyre pengegaver fra egne kandidater til folkevalgte verv?

For å gjøre det mulig for velgerne å selv trekke sine slutninger om partiets integritet burde Høyre ha anstendighet nok til å svare på dette og offentliggjøre sine bidragsyteres navn før valget .

PER RUNE HENRIKSEN, LEDER HORDALAND ARBEIDERPARTI