Rev, mink, kanin, hund og katt er blant dei dyra som blir ale opp under uverdige forhold og drepne for pelsen si skuld. Ei undersøking frå Sverige viser at halvparten av landets pelsimport kjem frå Søraust-Asia, eit område der hundar og kattar blir avliva med dei mest grufulle metodar, blant anna blir mange flådde levande for å sikre pelsens kvalitet. Etter at USA vedtok importforbod av hunde— og kattepels, har andre verdsdelar overteke marknaden. Tonnevis med slik pels ender årleg opp på den europeiske marknaden, medrekna Norge, som klede, pelsgarnering, pyntekragar, nipsgjenstandar, leiketøy, m.m. Pelsen blir rutinemessig merka om av eksportørane og elles gjort vanskeleg å identifisere gjennom farging og preparering.

Ved å kjøpe produkta av denne lidinga gjer vi oss medskuldige i ei organisert dyremishandling som truleg manglar sidestykke i verda. Kvart enkelt pelsprodukt, likevel storleik, fortel ei historie om liding, om sakn og fornedring og i mange tilfelle om ein død så redselsfull at vi knapt kan presentere/førestelle/syne oss det.

Ta avstand frå dyremishandlinga, bruk di makt som forbrukar og gjer som 80 prosent av dei unge mellom 18 og 20 år: Sei nei til pels!

JENNY BERG-ROLNESS, FLORØ