Ifølge Kripos tar pedofile menn stadig i bruk mer raffinerte metoder for å komme i kontakt med små barn for å tilfredsstille sine perverse lyster uten å bli oppdaget.

Sjefen for Kripos, Arne Huuse, bekrefter at kontaktbyråer på internett som formidler kontakt mellom utenlandske kvinner fra og enslige norske menn, er blitt de pedofiles siste nye redskap.

— Dette er noe vi har hatt kjennskap til en tid, og vi har for øyeblikket flere slike saker under granskning, bekrefter Huuse, overfor Bergens Tidende.

Flust med tilbud

Daglig leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet kan fortelle at det florerer med tilbud på internett for kontaktsøkende menn.

— Byråene på nettet er ofte så avanserte at brukerne kan søke på alder, høyde, vekt, utdanningsnivå og om kvinnene har barn. Pedofile menn i Norge bruker disse tjenestene for å få seg en kone med små barn de kan misbruke i det som skulle vært barnas nye trygge hjem, hevder daglig leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet.

Smaadahl ble først klar over problemet i høst.

— Da fikk jeg høre at en mann, som to ganger er dømt for seksuelle overgrep mot barn, hadde fått klarsignal fra UDI til å ta en utenlandsk kvinne og hennes mindreårige barn inn i Norge, reagerte jeg, forteller Smaadahl opprørt.

I motsetning til i Sverige, har UDI med dagens lovgivning ikke anledning til å sjekke i strafferegisteret om mennene som henter seg koner og barn i utlandet tidligere er straffedømt.

Argusøyne på pedofile

Kripos-sjefen, Arne Huuse, forteller at internett i lang tid har vært et viktig redskap for pedofile både i Norge og internasjonalt. Kripos følger derfor deres bevegelser på nettet med argusøyne 24 timer i døgnet.

— Hvordan er disse tilfellene blitt avdekket?

— Kripos har personale som løpende jobber med å avdekke omsetning av barnepornografi og barnepornografiske nettverk. Hvis noen av de vi har i kikkerten søker på nettet etter potensielle koner med små barn, så følger vi ekstra godt med, forteller Huuse.

Man trenger ikke søke lenge på internett for å finne kontaktbyråer som tilbyr russiske eller asiatiske kvinner til enslige norske menn. En tilfeldig valgt side har både søkefunksjon og opplysninger om kvinnene har barn, samt barnas alder. Firmaet tar seg særdeles godt betalt for sine tjenester.

- Ingen enkle løsninger

Tove Smaadahl ber nå politikerne ta affære, men innrømmer at hun har selv vanskelig for å se noen enkle tiltak som kan stoppe de giftesyke pedofile.

— Vi skal samles sammen med lederne for krisesentrene på en konferanse i april for å drøfte problemet og utarbeide forslag til politikerne, sier Smaadahl.