Jammen får ikke pastor Enevald Flåten i Levende Ord i Bergen stor spalteplass i BA, der han gir gode råd om kvinnens plass i sin nye bok som heter «En familie etter Guds hjerte»! Oppskriften er klar:

«En kvinne skal ære sin mann, respektere sin mann, være sin manns hjelper og passe munnen sin»!

Feministene er onde ifølge denne særlingen. Mannen skal være kvinnens hode — som Jesus er menighetens hode! «Roret under nesen» som ifølge Flåten er kvinnen som ikke må motsi denne «guden» og gjøre ham usikker på seg selv! Tenk det! «Kapteinen på skuta» skal han være også være.

Takk og pris at verden har beveget seg fremover når det gjelder kvinners forståelse av seg selv og verden omkring oss. Men, alvoret i budskapet til Flåten er likevel med på å bygge opp under det faktum at det ikke kan forstås på annen måte enn at han er forsvarer for den vold kvinner utsettes for. Det er den samme fordummende argumentasjon som kom til uttrykk på 80-tallet da kristne menn banket opp sine koner - noe som er godt dokumentert av sosiologiprofessor Eva Lundgren ved Universitetet i Uppsala. Den gangen gjorde hun et viktig gjennombruddsarbeid i Norge! Vi som jobbet politisk og feministisk på den tiden trodde ikke en så tullete argumentasjon var mulig å gjennomføre i Norge på 80-tallet - og heller ikke at det var mulig å få andre som støttet patriarkatet til å henge seg på og forsvare dette vrøvlet. Historien viser at mørkekreftene som ga støtte for dette gikk langt inn i sosialistiske kretser, og vil levne dem liten ære når historien skal skrives.

Vi har ingen grunn til å stå med luen i hånden, vi har kunnskap nok til å imøtegå og sette på plass både Flåten og andre skulkere som ikke har fulgt opp disse viktige sakene. Jeg er ikke i tvil om at denne fordummingen og undertrykkingen av kvinner som kommer til uttrykk i BA sin artikkel må få konsekvenser for det politiske og feministiske arbeidet i Norge.

Dette kan vi ikke overlate til noe borgerlig eller konvensjonelt parti. Til det er de altfor tilpasningsdyktige - og tilpasset patriarkatet. Det har vært godt å få reaksjon både fra eldre og yngre kvinner etter lesing av avisinnlegget.

Og felles for dem jeg har snakket med er at vi klarer oss godt uten Enevald Flåtens bok under juletreet - og vi klarer oss veldig godt uten den type menn til å styre livene våre.

Av Marit Ørstad,

Fyllingsdalen