Etter selv å ha deltatt i alle valgkamper siden 93 kan jeg ikke si at AUF-erene har vært med på å høyne nivået på skoledebattene. Skoledebattene har fra AUFs side blitt brukt til å slenge dritt. I 97 fikk vi i Unge Venstre gjennomgå med beskyldninger om at vi ønsket å legalisere narkotika. Noe vi aldri har ønsket.

Jeg er helt enig med Giske når det gjelder at noe burde gjøres, men jeg har en helt annen idé om hva: Giske og AUF kan sendes på et lite kurs i normal folkeskikk, så kanskje debatten i fremtiden kan dreie seg om politikk og ikke beskyldninger og tull.