— Jesus både kan og vil helbrede misbruk, skriver Flåten i en e-post til Bergens Tidende. Han understreker at de to medlemmene først må endre sin livsstil. Bare hvis de lar seg omvende, kan de bli kvitt problemene sine.

— Misbruk er grunnlaget for denne kriminelle handlingen. Misbruk kan helbredes, mener pastoren.

Ledelsen i Levende Ord har lenge kjent til at de to medlemmene i 20-årene hadde problemer.

— Vi har tidligere vært i kontakt med dem for å tilby hjelp, men denne saken visste verken jeg eller noen andre om før sist uke, skriver Flåten, som mener det viktigste nå er å hjelpe de to ut av krisen.

De siktede har flere ganger deltatt på menighetens møter. Begge har også vært elever ved bibelskolen på Kråkenes.

Ifølge Flåten har man ikke anledning til å nekte de to adgang til møter, men medlemskap krever at man «lever på linje med Guds ord og Norges lover».

— Derfor er det totalt uakseptabelt at medlemmer bruker stoff. Det sier seg jo selv at det ikke er forenlig med en kristen livsstil.

Ifølge Flåten har menigheten er det svært sjelden at medlemmer tas for bruk av narkotika. Han kjenner bare til at en person er blitt domfelt for dette de siste 11 årene.

TILGIR: Pastor Enevald Flåten vil hjelpe de to narkosiktede medlemmene.<p/>ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ