Magny Nordtveit Eriksen, bestyrer ved Arna helseheim, har vansker med å ta beskjeden om budsjettkutt alvorlig. Nå lurer hun på hvem som skal pleie de eldre.

— Jeg klarer ikke å se hvordan dette skal gå. Et kutt på fire prosent i vårt budsjett betyr 600.000 kroner, eller fire heltidsstillinger resten av året, sier Nordtveit Eriksen. I dag tar to hjelpepleiere seg av elleve beboere i hver av de seks gruppene ved helseheimen.

— Færre enn dette kan det ikke være på jobb. Ofte krever det jo at man er to stykker når noen skal flyttes eller vaskes, sier hun.

Frivillige pårørende

Bestyreren forteller at det er spesielt vanskelig å begynne å spare penger midt i ferieavviklingen.

— Jeg vet rett og slett ikke hvordan vi skal få dette til. Kanskje må vi gjøre mer for å få de pårørende til å hjelpe oss hvis vi ikke kan betale hjelpepleierne, sier hun.

Det er allerede minimal bemanning ved helseheimen i helgene. Andre ting de bruker penger på er mat, legemidler, strøm og legebesøk.

— Hvis de skal kutte så mye kan de like godt legge ned hele bedriften, sier tillitsvalgt og hjelpepleier Ingrid Espeseth.

- De hjelper oss

Olga Hovland har bodd på heimen i over to år, og tidligere på vinteren feiret hun sin 90. bursdag. Hun er godt fornøyd med hjelpen hun får, men er skeptisk til at det kanskje må kuttes i stillingene.

— Nei, det må de ikke gjøre. Her har de det travelt nok allerede. Jeg tror ikke politikerne har vært på et hjem som det her hvis de vil gjøre det, sier hun.

Aslaug Kvandal har sin mann på 79 år boende på hjemmet.

— Jeg skjønner ikke hvordan de skal klare å spare inn pengene. Jeg er der fem dager i uken, og hjelper til så lenge jeg er frisk, men det er mange tunge pasienter her som trenger mye hjelp. Spesielt er det vanskelig om natten, og da må de være på vakt, sier Kvandal.