Bussen vil gå i en fast sløyfe i tetteste bysentrum til og fra ByGarasjen på Nygårdstangen og parkeringsanlegget vårt på Nøstet, og med av— og påstigninger på en rekke holdeplasser underveis. Parkeringsselskapet etablerer nå denne tjenesten for en periode på 5 år.

Vår bedrift har lite med kollektivtrafikk generelt å gjøre. Fremdeles har fylkeskommunen og kollektivtrafikkselskapene denne forpliktelsen, - slett ikke Bergen Parkeringsselskap. Vi har også andre ideer og målsettinger med dette tiltaket vårt. Det er heller ikke dumt å la våre kunder få litt mer «valuta» igjen for pengene de betaler for parkering. Våre P-anlegg og parkometre er langt fra prisledende i Bergen. Likevel bør det være rom for tiltak som kan gjøre tjenesten vår mer attraktiv. Unødig letekjøring i sentrum og ikke minst ulovlig parkering, kan vi nå avdempe. Næringsdrivende og serviceinstitusjoner, der mange svært ofte har klaget over dårlig tilgjengelighet og dårlige parkeringsforhold i sentrum, får en bedret situasjon. Vårt tiltak bedrer infrastrukturen i sentrum. Parkeringsselskapet kan nå yte tjenester som er mer i tråd med de opprinnelige forutsetningene for opprettelsen av selskapet, - bedre parkeringsforholdene, sikrere trafikk og bedret bymiljø. Det er heller ikke grunn til å legge skjul på at selskapet vårt vil yte tjenester som folk oppfatter som positive, som kan gi oss bedret selvbilde og som igjen kan bidra til den gode sirkel.

I Bergen får vi derfor nå et pionerprosjekt som ikke finnes maken til. Utviklingen av tilbudet og effekten det vil gi blir svært spennende å følge med på. Kan vi dele erfaringer med andre fra inn- og utland som vil studere vårt opplegg, vil dette være gledelig. Bergens Tidendes positive lederkommentar om Parkeringsselskapets busstilbud er derfor også noe på siden når avisen bringer vårt stimuleringstiltak inn i den evige kollektivtrafikkdebatten i Bergen og bl.a. viser til et spesielt forsøk med gratisbuss i den lille belgiske byen Hasselt.

Gratisbussen må ikke bli en sovepute for Gaia Trafikk og for Hordaland fylkeskommune ved at en reduserer det eksisterende sentrumstilbudet og lar Bergen Parkeringsselskap subsidiere denne delen av Bergens infrastruktur.

Dette tiltaket vil selvsagt koste Parkeringsselskapet mange penger og vi er avhengig av å få noe igjen for at ordningen senere skal kunne videreføres. Vi tror det har vært riktig å gjøre noe nytt, og vi har tro på at tiltaket vil slå an i en by som Bergen der folk også har brukt bilen som paraply. Vi tror, og er avhengig av, at tiltaket vil øke bruken av selskapets parkeringstilbud.

Opplegget er siden i sommer utredet og utarbeidet i detalj av Parkeringsselskapet bl.a. med ruter, trasé, servicegrad, krav til materiell osv. Vi besluttet at vi ikke ville begynne med busselskap selv, men i stedet legge opplegget ut på anbud. Både utenlandske og innenlandske bussoperatører viste interesse for tiltaket og tre innenlandske selskap leverte anbud. Resultatet ble gledelig godt. Gaia Trafikk har nok brukt spiss blyant når de før jul leverte beste anbud og blir de som skal drive denne gratisbussen for Bergen Parkeringsselskap i 5 år. Parkeringsselskapet har i tillegg opsjon på å fortsette kontrakten til samme grunnbetingelser i ytterligere 2 år.

Bussene blir av en helt egen type. Lavgulvs minibusser, spesialinnredning og lett inn- og utstigning. Dette blir ingen «gule busser», de får bl.a. helt egne farger og blir garantert et blikkfang i bybildet. Det anskaffes 4 spesialbestilte busser til dette, 3 skal være i kontinuerlig drift og 1 buss skal være i beredskap. Overflaten på utsiden og innsiden blir fine medier for forskjellige interne og eksterne budskap, nyheter og reklame. Her må bl.a. de næringsdrivende i sentrum og ikke minst offentlige serviceinstitusjoner se sin mulighet og ta sitt medansvar for at bussen skal bli en suksess. Publikum kan bidra når vi senere utlyser egen navnekonkurranse både for bussopplegget og for den enkelte av de 4 bussene.

Av Roald Stigum Olsen, styreleder Bergen Parkeriungsselskap