Dette på et av de ytterst få stedene en enda har fri utsikt mot sjøen. Ellers ser en ikke meget av sjøen, da en knapt ser skogen for bare trær når der er løv på dem. Her har til alle tider vært utplassert benker til flittig benyttelse, spesielt av de eldre. Nå er altså denne muligheten halvveis borte da der her er blitt parkeringsplass. Dette er 3 plasser reservert med skilt for funksjonshemmende. All respekt for dem, men dette er noe som nylig er kommet til de allerede 9 reserverte parkeringsplasser utenfor «Sjømannsskolen». I tillegg har denne skolen parkering inne på plassen med x antall plasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere inn fra denne. De nye parkeringsplasser for funksjonshemmende på platået måtte således ha kommet på de allerede her tidligere reserverte plasser, og på bekostning av dem. En må i denne sammenheng få spørre om hvorfor der i det hele tatt er reservert plasser til skolens ansatte, og om det bare tufter i en gammel hevd. Der er bygget et nytt parkeringshus på Nordnes med den intensjon for øyet å få fjernet parkering fra gater og tilstøtende nettopp for å gjøre det triveligere for dem som bor her.

Således må parkeringsplassene på platået snarest fjernes, og det aller letteste måtte vel da være å la de funksjonshemmede få benytte plassen inne på «Sjømannsskolen». De øvrige må bare finne seg i å bli likestilt med byens øvrige borgere når det gjelder bilbruk i sentrum.

ALF DE LANGE, NORDNES