Men styreformann Hallgeir Utne Hatvik i BIR vil ikke være med på at 1,1 millioner kroner til informasjon og ca. 1,3 millioner til 50 nyanskaffede containere er «kastet i bosset». — Informasjonen har skapt et miljøengasjement, og vi har stadig behov for utskiftninger av containere. Men det er riktig at vi ikke hadde tatt kostnadene nå om ikke det var for å gjennomføre kildesortering av papir og papp, sider han til Bergens Tidende.

Full retrett

Styret i BIR la seg i går helt flat for protestene på de nyinnførte reglene for sortering av papp og papir – bare tre måneder etter ordningen ble innført.

— Vi må bare innse at våre kunder i dag forlanger bedre service enn det de følte vi ville gi dem med denne ordningen. Styret vedtok derfor å oppheve ordningen med øyeblikkelig virkning. Så nå er det tilbake til det gamle med papp og papir i samme beholder. Styret har imidlertid vedtatt å komme med en oppfordring til oss som brukere: – Dere hjelper vår sortering om dere putter papp i en lett gjenknyttet plastbærepose før det kastes i papirbeholderen. En slik plastpose er lettere å fjerne under sortering enn papp som ligger mellom papiret, ber Hatvik, som understreker at dette er en bønn om frivillig hjelp.

Pappcontainerne forsvinner

I første omgang vil BIR nå ta inn igjen de spesielle pappcontainerne som skulle ta hånd om papp fra husholdningene. På den måten sparer de to millioner kroner på årsbasis til de to bilene som skulle tømme dem.

Administrerende direktør, Steinar Nævdal, sier at man i stedet vil se på muligheten for utplassering av flere papir/pappcontainere på steder det i dag er dårlig tilbud.. Det gjelder spesielt ved en del borettslag og i sentrum. Hatlevik understreker omlegging til gammel ordning ikke skal gi seg utslag i økt renovasjonsavgift.

BIR kommer nok i fremtiden også til å be om medvirkning til å forenkle sin sortering, og en meningsmåling viser at 74 prosent kan tenke seg å legge papp i en egen plastpose før det går i beholderen.

I faglige miljøer stilles det spørsmålstegn om hvorvidt papp gjør best miljønytte som fornybar vare eller som energibrensel sammen med restavfall. Kanskje blir neste beskjed: Papp i restavfall. Vi får vente og se.