Den såkalte frikjøpsordningen for de ansattes tillitsvalgte omfatter 27,3 årsverk i Bergen kommune. I tillegg kommer 3,8 årsverk som tillitsvalgte for kommunens lærere. Sagt på en annen måte: Bergen har flere fagforeningsfolk på heltid enn folkevalgte på heltid.

Ingen av de andre store norske byene har en like romslig frikjøpsordning, går det frem av et internt notat i byrådsavdeling for service og utvikling.

Tar to årsverk

I budsjettet foreslår byrådet å stramme inn frikjøpsordningen. Men innstrammingen er såpass beskjeden at Bergen fortsatt fortoner seg som en raus arbeidsgiver.

Av et frikjøpsbudsjett på 10 millioner, er 0,7 millioner foreslått kuttet. Det utgjør grovt sett to årsverk.

— Hele kommunen må effektivisere. Da må vi også finne nye, mer effektive arbeidsformer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier fungerende kommunaldirektør Jan Håkon Holgernes.

Hovedtillitsvalgt for Kommuneforbundet, Ole Johan Nilsen, mener antallet tillitsvalgte på full tid nøye speiler kommunens egen organisering.

Speiler administrasjonen

Med både sentrale kommunalavdelinger og åtte bydeler, må arbeidstakerorganisasjonene sørge for et tillitsmannsapparat som kan betjene hver av disse administrasjonene, påpeker Nilsen.

— Jeg synes det blir å ta feil retning å sammenlikne Stavanger, Trondheim og Oslo med Bergen. Verken Stavanger eller Trondheim har vår bydelsorganisering. Oslo har bydeler, men har organisert seg på en annen måte enn vi har.

— Er det etter din mening forsvarlig å knipe på frikjøpsordningen?

— Vi trenger de vi har. Hva ville administrasjonen i Laksevåg sagt hvis de tillitsvalgte måtte betjene to bydeler og ble sittende i møte i Fyllingsdalen? spør Nilsen. Bjørg Kårbø, hovedtillitsvalgt for KFO, advarer å redusere så mye på frikjøpsordningen at Bergen ender med å gjøre som Trondheim. Der blir tillitsvalgte i langt større grad frikjøpt i hver enkel sak.

— Bergen har en bra ordning. Den må vi holde på, for vi kommer ikke utenom det faktum at tillitsvalgte har rett til nødvendig fri, sier hun.