Inntil for få år siden medførte salg av eiendom til en jøde dødsstraff i Jordan.

Denne apartheidpolitikken praktiseres fortsatt i de palestinske områdene.

I Israel bor det ca. én million palestinere, som utgjør ca 20 prosent av innbyggertallet. Disse innehar alle demokratiske friheter og rettigheter, inkludert rett til å velges inn i den israelske nasjonalforsamling.

Det hadde vært interessant å høre Halvorsen og Willochs syn på hvorvidt man skal tillate en jødisk minoritet rett til å bo i det landområdet som uavhengig av alle FN-resolusjoner like fullt også har en fleretusenårig jødisk historie, og i så fall, hvilke friheter og rettigheter disse jødene ville fått under et palestinsk styre? Jeg venter med spenning på svar.

BENGT-OVE NORDGARD