Av Christian Finne

Det var fordi Sharon valgte å besøke en av jødenes mest hellige plasser – Tempelplassen. Dette var på forhånd avklart med PLOs sikkerhetspoliti. Å lage en konflikt ut av dette er virkelig feigt fra palestinsk side. Det kan jo ikke være feigt å forsvare seg mot terrorisme av verste form. Men når det gjelder konflikten så virker det som at man klarer å få den som forsvarer seg til å bli den overgripende part. Og dessuten forstår jeg ikke at man kan forsvare et såkalt palestinsk folks rett til landområder. De har ikke eget språk, egen religion, de har aldri før hatt president og de har ikke noen samlet historie. Det palestinske folket er et bedrag, noe som PLO innrømmer selv. Av og til mener Arafat at han stammer fra filisterne som er et semittisk folkeslag, mens i neste øyeblikk er han araber som ikke har noe med semitter å gjøre. Hvem er de egentlig? Hvem vet? To innrømmelser fra Zuheir Muhsin, medlem av PLOs sentralstyre og tidligere leder for deres militære avdeling: «Ja, eksistensen av en separat palestinsk identitet tjener bare taktiske hensikter. Grunnleggelsen av en palestinsk stat er et nytt verktøy i den pågående kampen mot Israel.» Og «Det fins faktisk ikke noe palestinsk folk ... Det er bare av politiske grunner vi snakker om en palestinsk identitet.» (Sitat Trouw mars 1977). Kan det sies klarere.

Har Åge R. Rosnes glemt at «Palestina» praktisk talt var ubebodd ørken i flere århundrer, og at det var jødisk kultivering og utvikling på slutten av det nittende og begynnelsen av det tjuende århundre som fikk araberne til å emigrere fra andre land til «Palestina». Han glemmer at det var de arabiske nasjonene som begynte samtlige av de arabisk-israelske kriger. Her var det flere arabernasjoner med mye bedre våpen mot lille Israel. Det må kunne kalles de feigeste av de feige. Rosnes glemmer at det land som blir tatt i en forsvarende krig ikke kan bli kalt «okkuperte områder». Det er områder som Israel tok for å forsvare seg mot araberne, og etter fire kriger mot seg er det ikke rart at Israel ikke stoler på sine arabiske naboer. Når kommer de med den femte? Du glemmer at Yasser Arafat en gang var en av verdens mest ettersøkte terrorister, mordere og forbrytere. Den eneste konklusjonen jeg kan komme frem til er at — så lenge det ikke fins noe palestinsk folk, historie eller religion, kan det heller ikke være rett å opprette en palestinsk stat på bekostning av Israel.