.

LO har valgt å videreføre parti— og valgkampstøtten til Ap; ja, den nyvalgte lederen har t.o.m forsikret om at «dette er den beste investeringen vi kan bruke medlemmenes penger til»!

Antagelig har både hun og LO tenkt seg litt om; for denne «investeringen» av medlemspenger er blitt «forsterket» gjennom en pengestøtte også til partiet SV!

Kommuneforbundets syn på modernisering og fornyelse av offentlig sektor har vunnet frem. LO fremstår derved fortsatt som en bremsekloss på slik modernisering og fornyelse.

At det finnes bunkevis med utredninger som alle viser et enormt effektiviseringspotensiale i offentlig sektor ser ikke ut til å gjøre inntrykk på kongressens flertall eller LOs ledelse.

La meg vise frem et par eksempler:

Normann-utvalget ( «Mot bedre vitende»); fra 1991; 170 milliarder å spare på effektivisering av offentlig sektor.

NOU 2000:19 Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse?

Utredningen viser til erfaringer fra OECD-land; kostnadsbesparelser på 10-30 prosent!

Heldigvis har «noen» i kongress-sammenheng hatt vett og mot til å «tenke høyt og radikalt»; tanker om konkurransestimulering av både helsevesen og av skoler!

Men radikale tanker på vegne av brukerne – av innbyggerne som også i svært mange sammenhenger er «kunder» i forhold til offentlig sektors ulike monpoltjenester; se det skal «radikale» LO ha seg frabedt!

For organiserte i LO som ikke deler begeistringen av et venstredreiet LO ligger løsningen utenfor dagens LO-system: De må satse på politiske partier som kan få gjennomført en mer solidarisk bruk av oljepengene enn det LO, Ap, SV, RV og Sp er villig til!

Det er ingen grunn til å akseptere forfallstandard i skole og helsevesen og bompengefinansierte veier i oljenasjonen Norge!

Det er ingen grunn til å akseptere en skatte- og avgiftspolitikk som hele tiden henter inn mer i skatteøkning enn det årlige lønnsoppgjør ser ut til å fylle på i lommeboken!

Stortingsvalget 2001 bør bli et valg der skatter og avgifter sammen med aktiv og stor bruk av oljepenger til dagens innbyggere settes i fokus!

ARNE SORTEVIK,1. KANDIDAT STORTINGSVALGET 2001 - HORDALAND FRP