De siste fire årene har et flertall bestående av Ap, KrF, Sp og V mistet styringen over fylkeskommunen. De videregående skolene, veisatsingene i fylket og kollektivtrafikken lider under dette. De overtok et bo i balanse, nå er fylkeskommunen forgjeldet. De neste 15 årene må elevene i de videregående skolene lide for et underskudd som må tilbakebetales med renter. Penger er brukt på forskudd.

Det må ryddes i Hordaland fylke, som har ansvar for videregående skoler, kollektivtrafikk og riks— og fylkesveiprioriteringene. Flertallet har ikke villet gjøre noe annet enn å toe sine hender og rope på staten i denne perioden. Det må annen lut til. Vi kan alle rope på staten, og ingen vil vel innrømme at de får nok penger, det ville vel bli som å si til julenissen at vi får nok gaver. Vi må rydde i eget hus.

I perioden som kommer er det nødvendig å fokusere på tre ting: Få vekk det løpende driftsunderskuddet, gi elevene en bedre skole med bedre læringsutbytte, og satse på samferdsel.

Mer enn dette er det ikke plass til de neste fire årene. Det kan bli hardt nok å få dette til dersom Ap får fortsette med flertall for å la være å styre. Vi må tenke annerledes. Vi må bruke de virkemidlene vi har, og la fylkeskommunen gjennomgå en modernisering som gir rom for å satse på kjerneoppgavene, skole og samferdsel.

Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken kunne gitt oss over 20 mill. til lavere priser og bedre rutetilbud. Ap sa nei. Konkurranseutsetting av pensjonsforsikringsleverandøren kunne gitt oss ytterligere millioner. Ap sa nei. De sa i stedet ja til Vestform som er et luftig prosjekt som kanskje vil koste opp mot 2 mill. ikke-eksisterende budsjettkroner i året. Det er tøft når utgangspunktet er - 800 mill. i oppsamlet underskudd etter 4 år.

Det er på tide med et skifte i fylket.

TOM-CHRISTER NILSEN,

FYLKESORDFØRERKANDIDAT HØYRE