Av Gjermund Hagesæter, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet

Det fastslår i alle fall ekspertene, sier han. Jeg antar han viser til Kyrre Aamdal i DnB Markets og sjeføkonom Nils Terje Furunes i Gjensidige Nor som uttalte seg i Dagsavisen om virkningene av Frps krav i budsjettforhandlingene.

Bakgrunnen for uttalelsene til Juviks eksperter bygger på sviktende grunnlag. Frps alternative statsbudsjett for 2003 er i skrivende stund ennå ikke ferdig. Kravene fra budsjettforhandlingene ble bare delvis offentliggjort. Jeg undrer meg derfor over hva ekspertene baserer sin analyse på. Sannsynligvis er deres «kilde» mediene, som har skapt et feilaktige inntrykk av at Frp bruker penger uhemmet og tror at alle problemer vil løses bare det pøses mer oljepenger inn i økonomien. Juvik tar grundig feil dersom han tror at alle økonomer er enige med hverandre om hva som er de økonomiske realitetene. Og det er nettopp det som er grunnlaget for ulike syn på hva som er den beste økonomiske politikken. Jeg kan forsikre Juvik om at Frp har stor sosialøkonomisk tyngde bak vår økonomiske politikk, selv om han later til å mene at det er vås. Nå har ikke sosialøkonomer for vane å stille opp for å forsvare noe parti, derfor er ikke vi bekymret over at økonomer ikke stiller opp offentlig og tar vår politikk i forsvar. Samtidig registrerer vi at flere og flere økonomer argumenterer positivt rundt ideer vi har hevdet over lang tid. Tor Steig i NHO og førsteamanuensis Øystein Thøgersen på Norges Handelshøyskole, uttalte nylig i Bergens Tidende det samme som Frp ønsker å fokusere på — at det er forskjell på «inflasjonsimpulsene» avhengig av om penger brukes innenlands eller utenlands. I Dagsavisen 18. oktober stilte Preben Munthe, professor i sosialøkonomi, seg åpen for et utenlandsbudsjett. Vår økonomiske politikk finner også indirekte støtte når sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken uttaler i Dagens Næringsliv 16.10. at «stimulering av tilbudssiden er mye viktigere enn å tviholde på budsjettets stramhet». Mork uttaler i Finansavisen samme dag at «det er bedre å satse på å utvide økonomiens kapasitet enn bare å fokusere på å holde etterspørselen innenfor gitt kapasitet». På TV 2-nyhetene 30.10. bortimot avviste tidligere banksjef Svein Haga inflasjonshysteriet, som Juviks eksperter er eksponenter for. Men ovennevnte økonomer er vel etter Juviks mening bare amatører. Det må de jo være om de kan uttale noe som stemmer overens med Frps økonomiske politikk.