Det må øyeblikkelig bli fred mellom Russland og Tsjetsjenia siden jeg leste i en informasjonsbrosjyre av Amnesty International at 80.000 tsjetsjenere og opp mot 10.000 russiske soldater er drept siden krigen startet i 1999.

Amnesty International opplyser videre at både de russiske styrkene og de ulike tsjetsjenske geriljagruppene gjør seg skyldige i grove overgrep mot sivilbefolkningen.

Hundrevis av tsjetsjenske kvinner er «forsvunnet» etter å ha vært anholdt av russiske soldater. Deres døde kropper blir fra tid til annen funnet. Mange bærer tydelige merker etter tortur og mishandling, inkludert voldtekt, skriver Amnesty International.

Det må nå straks bli slutt på at russiske styrker og ulike tsjetsjenske geriljagrupper gjør seg skyldige i grove overgrep mot sivilbefolkningen. Tortur og mishandling, inkludert voldtekt må ikke skje! Det må bli øyeblikkelig fred mellom russere og tsjetsjenere! Volden i krigen mellom russere og tsjetsjenere må stanses med det samme!

Det må ikke skje flere grove overgrep mot sivilbefolkningen!!

Trond Worren