Hans cowboy-retorikk om «dead or alive» og «korstog», var neppe formuleringer hans rådgivere ville lagt ham i munnen. Spesielt bruken av ordet »korstog» var uheldig, med tanke på den islamske verdens historiske erfaringer med inneholdt i dette begrepet.

Men så snart hans rådgivere fikk instruert presidenten, ble hans uttalelser mer avdempet og handlingsmønsteret mer rasjonelt og målrettet. Å samle FN og verdens nasjoner til kamp mot terrorisme var klokt diplomatisk håndverk. Å inngå samarbeid med land hvor bin Laden av mange oppfattes som en helt, er også klokt i en langsiktig strategi mot terrorisme.

Det er forståelig at amerikanske myndigheter måtte sette i gang bombeangrep mot Taliban regimet i Afghanistan. Men hvor lenge vil de bombe? Afghanistan er ikke Jugoslavia. Landet er krigsherjet, rammet av tørke gjennom flere år, det er enorme flyktningstrømmer ut av landet og i landet. Hjelpeorganisasjonene varsler om en humanitær katastrofe. Det som måtte finnes av indre opposisjon er utryddet, og Taliban består av religiøse fanatikere, som neppe tar hensyn til befolkningens lidelser.

Når amerikanerne nå driver teppebombing og bruker klasebomber, virker det som hensikten mer er å demonstrere at man «gjør noe», enn at man ødelegger mål av militær betydning. Feilbombing og ødeleggelser som rammer sivile, ikke minst barn, fremstår som meningsløse og grusomme. Det virker usannsynlig at bombingen rammer Taliban og bin Laden.

Bush kan, om han fortsetter sin teppebombing, lett mine om den gamle sheriffen som hadde følgende råd til etterfølger: »Og skulle det skje et mord, så må du arrestere en morder — helst den skyldige.» Den amerikanske bombing av Afghanistan, fremstår nå mer og mer som en variant av denne westernhistorien. Bush fremstår mer og mer som bin Ladens »nyttig idiot». Mange i den islamske verden vil oppfatte amerikanernes fremferd som en bekreftelse på bin Ladens fremstilling av USA som »den store Satan». Den brede allianse mot terrorisme som ble skapt etter 11. september kan bryte sammen, fordi den amerikanske presidenten føler behov for å vise »handlekraft» i forhold til hjemlig opinion.

I denne situasjonen er det ikke behov for ukritiske klakører til USA's bombing. USA's allierte må si klart ifra om hva som er i ferd med å skje. Det kan være grunn til å minne om amerikanske fredsaktivisters omskrivning av et velkjent skriftsted: Øye for øye - skaper en blind verden.

Av Odd E. Rambøl