Bak initiativet står blant annet Havforskningsinstituttet. Hovedmålet for samarbeidet er å koordinere og videreutvikle den marine overvåkingen.

— Manglende forståelse hos bevilgende myndigheter når det gjelden nødvendigheten og nytten av slik overvåking er årsaken til at rådet er opprettet, opplyser Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Rådet fremhever flere eksempler på at tilstanden i norske kyst- og havområder er i endring. Foruten spredning av miljøgifter, radioaktivitet og nye arter i den marine fauna, fremheves globale klimaforandringer og endringer i miljøtilstanden i Arktis som årsaker til nysatsingen.

Roald Vaage, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet, er valgt som leder for rådet de to første årene.

I rådet sitter også representanter for Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, Det norske meteorologiske institutt, Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for vannforskning.